ارتباط با ما

 نشانی پستی شرکت : تهران،خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم ،خیابان صحرایی خیابان

  دستبند غربی مجتمع تجاری توحید طبقه اول سالن قصر آیلین واحد۱۹۵ 

کد پستی :۸۴۳۷۵ -۱۴۵۳۷

تلفن : ۴۴۲۵۴۱۷۵-۴۴۲۵۵۸۶۰-۴۴۲۷۳۱۷۱

imendidnegin@yahoo.com :ایمیل

مدیر فروش :۰۹۱۲۳۵۰۹۰۶۲

مدیر خدمات پس از فروش ۰۹۱۲۴۰۵۰۳۲۳

qr code

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [در حال حاضر سال] IMENDID .com

Log in with your credentials

Forgot your details?