روش کددهی چشم پارادوکس

ابتدا از روی کی پد کلید اینتر(Enter)  را فشار داده.

کد چهار تا صفر(۰۰۰۰)را وارد نموده.

بعد کد(۰۶۱)را نیز وارد نموده؛کلید دمپر چشم را دو بار فشارداده.

ودر انتها کلید کلیر(Clear) را فشار داده .

چشم های بعدی نیز به همین روش کد داده میشوند.

(۰۶۱) به منزله زون۱ (zon1)

(۰۶۲)به منزله زون۲(zon2) میباشد.

۰ Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [در حال حاضر سال] IMENDID .com

Log in with your credentials

Forgot your details?