تایم تاخیر ماجیکار ساده ۸۶۱،۶۶۲

۱-درب باز

۲-سوییچ باز

۳-دکمه صندوق پران و آژیر را (۲ ثانیه) نگه می داریم تک آژیر میزند

۴-.دکمه آژیر را (۵ مرتبه) میزنیم

۵-.پنج بار جواب گرفتیم

۶-.دکمه باز تایم (۵ ثانیه) فعال میشود

۷-.دکمه آژیر تایم (۱۵ ثانیه) فعال می شود

۰ Comments

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

© [در حال حاضر سال] IMENDID .com

Log in with your credentials

Forgot your details?